Polityka Prywatności

1. Simple Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. jako administrator strony internetowej i domeny simpledom.com.pl przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Simple Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Mogą Państwo kontaktować się z administratorem poprzez adres e-mail: rodo@simpledom.com.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Siodłowa 11, 85-687 Bydgoszcz.

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
   a. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich, wymienionych w zgodzie na przetwarzanie danych, jeśli takową Państwo wyrażą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
   b. realizacji zawartej z Państwem umowy oraz działań przed jej zawarciem podejmowanych na Państwa żądanie, jeżeli takową Państwo zawrą lub zamierzają zawrzeć – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   c. realizacji obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
   d. realizacji naszego uzasadnionego interesu jako Administratora danych oraz interesów podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, dla celów analitycznych dot. korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie (także poprzez profilowanie), dochodzenia i obrony przed roszczeniami, rozpatrywania reklamacji oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO oraz realizacji umów z podmiotami trzecimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: osobom u nas zatrudnionym, naszym podwykonawcom, biurom informacji gospodarczej, dostawcom usług księgowych, windykacyjnych, prawnych, doradczych, informatycznych i hostingowych, dostawcom oprogramowania, podmiotom, na rzecz których prowadzimy sprzedaż nieruchomości, produktów finansowych oraz innych towarów i usług oraz organom władzy publicznej, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia ciążących na spółce obowiązków prawnych (np. organy administracji skarbowej, organy ścigania).

5. Jeżeli zawrą Państwo z nami umowę, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane w wykonaniu umowy z podmiotem trzecim, dane te będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych wynikających z tej umowy. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki. Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego na podstawie Państwa zgody lub w oparciu o uzasadniony interes Administratora danych lub podmiotów trzecich, będą przetwarzane najdłużej do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody. W pozostałych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane przez okres do 1 roku.

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w każdej chwili ją cofnąć, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania na podstawie tejże zgody.

8. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).

9. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.

10. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy lub na podstawie zgody, mają Państwo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.

11. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: rodo@simpledom.com.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem lub udzielania odpowiedzi na kierowaną przez Państwa korespondencję elektroniczną.


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies (ang. ciasteczka) to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies w Państwa urządzeniu jest Administrator.

3. Stosowanie przez Administratora plików cookies zasadniczo nie powinno prowadzić do Państwa identyfikacji.

4. Nasza strona używa następujących rodzajów plików cookies:
  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Państwo pochodzą, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W większości przypadków, przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa komputerach lub innych urządzeniach. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu. Muszą Państwo jednak pamiętać, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego serwisu.